Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

Bảo vệ: Khách Qua Đường Vội Vã – Chương 16 – phần 1


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bảo vệ: Khách Qua Đường Vội Vã – Chương 15 – phần 6


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Mẹ, thơm một cái – Ngày 29/11/2004


Tên tác phẩm: Mẹ, thơm một cái

Tên tác giả: Cửu Bả Đao

Type: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

29/11/2004

 Trên thế giới này có lẽ thực sự tồn tại những giấc mơ mà có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đạt tới, nhưng nếu nỗ lực gấp trăm lần để đổi lấy chỉ còn cách giấc mơ đó một hơi thở, thì tôi sẽ thực hiện, để rồi bị chính mình làm cho cảm động tả tơi. Bởi vì, những giấc mơ nếu nói ra sẽ bị chê cười, thì mới có giá trị theo đuổi, dẫu có ngã xuống, tư thế cũng rất can trường. Xin cảm ơn. Thích quá.

image  image  image  image  image 

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: Khách Qua Đường Vội Vã – Chương 15 – phần 5


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Mẹ, thơm một cái – Ngày 28/11/2004


Tên tác phẩm: Mẹ, thơm một cái

Tên tác giả: Cửu Bả Đao

Type: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

28/11/2004

Lòng cảm thông cũng chẳng phải phẩm chất gì cao cả cho lắm, chỉ là điểm xuất phát của lòng tốt cơ bản nhất trong linh hồn một con người. Không biết cảm thông, thì nên chui vào thùng rác mà tìm phân loại của mình, xem là loại đốt được hay không đốt được, loại tái sử dụng hay không tái sử dụng được.

image   image  image  image

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: Khách Qua Đường Vội Vã – Chương 15 – phần 4


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Mẹ, thơm một cái – Ngày 26/11/2004


Tên tác phẩm: Mẹ, thơm một cái

Tên tác giả: Cửu Bả Đao

Type: Tâm Tít Tắp

Nguồn: https://tientit.wordpress.com

26/11/2004

036 - Catherine's flower   023 - Helena's flower   039 - Ally's flower   008 - Angelique's flower   023 - Helena's flower

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Tiếp tục đọc